tvilkyti

tvilkyti
tvìlkyti, -o, -ė J.Jabl, Š, 620, P.Skar, , FrnW, , tvilkýti, tvil̃ko, tvil̃kė; I, Kos133, G118 1. tr. Kv pilant, liejant karštu ar verdančiu vandeniu valyti, plikyti: Su karštu vandenimi tvìlkyk paršą, ir nušus J. Reik kiaulę tvìlkyti Kl. Milžtuvę karštu vandeniu tvìlkyti . | refl. Ser, NdŽ. 2. tr. pilti verdančiu vandeniu: Tvilkýta su kvynais skaniausia duona Yl. Kad ana netvìlkyta, vis tiek ana nebūs toki skani duona Sd. | Ji tvilkė arbatžoles . 3. tr. kaitinant, šutinant gydyti: Su ta [kepure] par kiaurą vasarą tvilkė niežus savo M.Valanč. 4. tr. NdŽ, Tv kuo karštu žaloti, skaudinti: Kas karštybė pirties tos, negal sugreibti, dega, rankas tvìlko Krt. | refl. NdŽ. 5. tr. daigyti, kelti skausmą: Rėmuo širdį tvìlko KlvrŽ. Rėmuo kad tvilko, gerk ąžuolo žieves, šermukšnių žieves ir viešnių žieves suvirintas Šts. | Šnapšė širdį tvìlko Tl. | prk.: Klyksmas persmelks ir jos vaikų atmintį, tvilkys ją .dilginti: Tur ant savimi plaukus tvilkančius P. 6. tr. deginti, kaitinti: Pernai žiemą tai baisiai tvìlkė [radiatoriai], o šį metą kaip gaidžio užpakalis End. 7. tr. šaldant skaudinti, gelti: Šaltis tvìlkė skruostus NdŽ. Vė[ja]s kaktą tvìlko, akis suka iš kaltos, i gana End. Rasa visą kelią tvilkė kojas sp. 8. tr. plikant naikinti: Priviso blakių, reiks karštu [v]andeniu tvìlkyti Vkš. Kiekvienas ūkio valdytojas privalo juos (pelėsius) grandyti ir tvilkyti nuolat, nesiliaudamas, jei nenori, kad viską savo tinklu aptiestų Vaižg. 9. intr. , NdŽ šnek. mušti, duoti, pliekti: Kad aš tvìlkysiu į ausį, ir aprietėsi! Šts. Kad aš anam tvilkiáu par ausį, ans pipt ant žemės i gulia lyg paršas Dr. šaudyti: Užsimetęs už kertės ans tik tvìlko, tik tvìlko Kl. 10. tr.: Tiek ir tetvìlkė šį vakarą arbatą, t. y. daug gėrė J. 11. tr. šnek. smarkiai ką daryti: Pripuolė tą tiliponą tvìlkyti, skambinti į tą Klaipėdą End.
◊ akìs tvìlkyti iškalbėti, gėdinti: Mun akìs tvìlkė, kad nepakėliau muzikantų par vestuves Dr.
\ tvilkyti; aptvilkyti; įtvilkyti; ištvilkyti; nutvilkyti; patvilkyti; pratvilkyti; pritvilkyti; sutvilkyti; užtvilkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tvilkyti — tvi̇̀lkyti vksm. Mélžtuvę rei̇̃kia kárštu vándeniu tvi̇̀lkyti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tvilkinti — tvìlkinti ( yti), ina, ino KŽ, tvilkìnti, ìna, ìno 1. M, Rtr žr. tvilkyti 2: Notrynių lapus tvilkino ir miltų antsūdį valgė bado metais Plng. 2. žr. tvilkyti 5: Tvilkyte tvilkina sumušimą Kv. 3. žr. tvilkyti 6: Kojas karštis tvìlkina Vlkv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patvilkyti — patvìlkyti tr. NdŽ kiek tvilkyti. tvilkyti; aptvilkyti; įtvilkyti; ištvilkyti; nutvilkyti; patvilkyti; pratvilkyti; pritvilkyti; sutvilkyti; užtvilkyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptvilkyti — aptvìlkyti tr. KŽ 1. G77 apipilant, apliejant karštu ar verdančiu vandeniu nuvalyti, apiplikyti: Papjautą kiaulę aptvilkė verdančiu vandeniu rš. Uogas ir vaisius reikia aptvilkyti kiaurasamtyje verdančiu vandeniu sp. 2. Žd, Šts įpilti verdančio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • deginti — dẽginti ( yti), ina, ino caus. degti. 1. SD297, R, K, J Be reikalo malkas dẽgina Dkš. Ugnis nėjo akmens dẽgyt, akmuo nėjo kirvio šipyt LB131. Žalių rūtų vainikėlį ugnelėj degysim DvD412. Kūnus ... davė kapot, degint, pjaustyt DP5. Nebeleido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • degti — dègti, dẽga (deñga), dẽgė 1. intr. SD239, R būti ugnies veikiamam, nykti ugnyje, liepsnoti: Samaninės durpos gerai dẽga, tik nekaitrios Gs. Tie tavo medžiai tik smilksta, o nèdega Vvr. Pamiškėj laužas dẽga Ėr. Žiūrėk, kažkas dẽga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištvilkyti — ištvìlkyti tr. 1. S.Dauk, Š, Rtr, KŽ, DŽ1, Plt pilant, liejant karštu ar verdančiu vandeniu išvalyti, išplikyti: Marti ištvìlkė kartoklį J. Šildau vandens, reik puodus ištvìlkyti – matai, kokie prirūgę y[ra] Dov. 2. Gršl, Šll tvilkant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mukinti — mùkinti, ina, ino tr. 1. murdyti, laužyti: Aš mùkinu neužšalusią pelkę, t. y. laužau J. 2. plikyti, tvilkyti: Kad rūgščiasai pienas būtų gardus, dzbonai (puodynės) reikia dilginėm mùkint Lz. 3. Gs godžiai gerti. mukinti; apmukinti; išmukinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutvilkyti — nutvìlkyti tr. 1. J.Jabl, Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Šv perliejant, perpilant karštu ar verdančiu vandeniu nuvalyti, nuplikyti: Su karštu vandenimi nutvìlkė ana paršą J. Papjautą kiaulę po pirmu reik nutvìlkyti, o pasku nusvilinti End. 2. LL128, NdŽ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pliupinti — pliùpinti ( yti), ina, ino šnek. 1. intr. smarkiai lyti: Oi lietus gi kad pliùpina, tai pliùpina! Švnč. Lytus pliùpino par visą naktį Skr. 2. intr. murdytis, klampoti šlapiu keliu, per balas: Ne koks važiavimas šlapiais keliais: pliùpink lig …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”